s1

Kristi himmelfart åbningstider

Copenhagen Market holder lukket i både blomster hallen og frugt & grønt hallen på kristi himmelfart d. 25 maj 2017.